Latest News

Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[16.11.2017] På oppdrag av Drammen kommune har ideas2evidence sammen med Vista analyse gjennomført den første delevalueringen av pilotprosjektet «Aktivitetsskolen i Drammen». Aktivitetsskolen skal gradvis fases inn i...>>

Kartlegging av rammevilkårene for kommunale fosterhjem

[02.11.2017] ideas2evidence og Vista Analyse skal kartlegge rammevilkårene for kommunale fosterhjem, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Bakgrunnen for oppdraget er oppretningen av «Fosterhjemsutvalget»...>>

Ny rapport om studentflyt og frafall

[26.10.2017] i2e har utarbeidet en rapport om studentflyt og sektorfrafall fra høyere utdanning i Norge for UiB.

Rapporten tar utgangspunkt i de 30 000 studentene som startet på et 3-årig...>>

Evaluering av modulbasert voksenopplæring i gang!

[12.10.17] Prosjektgruppa hadde sitt lanseringsmøte torsdag. 

ideas2evidence, SNF og Høgskolen i Innlandet hadde sitt offisielle oppstartsmøte for evalueringen av forsøk med modulbasert voksenopplæ...>>

Nye studentassistenter

i2e har nettopp engasjert fem nye studenter på deltidskontrakt.

I ideas2evidence har vi over lang tid hatt stor nytte og glede av å benytte studenter i arbeidet vårt. Studentene er en viktig ressurs for oss og bidrar p...>>

Underveisevaluering av Fjell 2020

[10.10.2017] i2e, Vista Analyse og Norconsult har underveisevaluert områdesatsingen Fjell 2020 for Drammen kommune. 

Fjell 2020 er en politisk initiert satsing i drabantbyen Fjell. Bakgrunnen var at SSBs levekårsindeks i...>>

Vi styrker vårt Oslo-kontor

[04.09.2017] Lisa Knatterud Wold er ny ansatt i ideas2evidence.

Lisa kommer fra en stilling som rådgiver i forvaltningsrevisjonsavdelingen i Riksrevisjonen, og fra en stilling som Senior Analyst i Leger uten grenser. Lisa har syv...>>

Evaluering av utdanningssamarbeid

[15.08.17] i2e skal evaluere SIUs nordområdeprogram. 

Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i...>>

Ny rapport om Students at Risk

[26.06.2017] i2e og SIU har evaluert Students at Risk-ordningen.

I samarbeid med SIU har ideas2evidence evaluert ordningen som ble innført i 2015 og er finansiert av Utenriksdepartementet. Evalueringen viser at ordningen fungerer godt og...>>

ideas2evidence 10 år

[26.06.2017] ideas2evidence feirer sitt 10 års-jubileum i 2017. 

Det Jostein Ryssevik og Robert Manchin startet som en enmannsbedrift i 2007 har i dag vokst til å bli en kunnskapsbedrift med ni ansatte fordelt på...>>