Latest News

Ny medarbeider ved Oslokontoret

[15.01.2020] Karianne Åsheim er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 8. januar 2020.

Karianne har nylig avlagt master i organisasjon og ledelse. I avhandlingen skrev hun om barnehagesektoren...>>

Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[14.01.2020] Bedre innhold, økt deltakelse og bedre kompetanse i Aktivitetsskolen i Drammen. 

Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert prøveprosjekt med Aktivitetsskole (AKS) i Drammen, på oppdrag for...>>

Evaluering av Students at Risk-programmet

[02.01.2020] ideas2evidence skal evaluere Students at Risk-programmet på oppdrag fra Diku

Students at Risk er et program som gir studentaktivister fra utviklingsland som blir nektet adgang til læresteder i hjemlandet på grunn...>>

Kartlegging for Innovasjon Norge

[13.12.2019] Ideas2evidence skal bistå Innovasjon Norge i deres arbeid med ny strategi for internasjonaliseringsarbeid. 

Kartleggingen retter seg både mot bedrifter som benytter seg av Innovasjon Norges...>>

Kvantitativ rapport om modulstrukturert forberedende voksenopplæring

[08.11.2019] Andre delrapport i evalueringen av forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring er nå levert.

I 2017 startet forsøket med modulstrukturert voksenopplæring, som er et svar på behovet...>>

Ny undersøkelse om kulturbruk blant studenter

[04.11.2019] I2e skal gjennomføre en spørreundersøkelse om kulturbruk blant studenter i Bergen.

På oppdrag fra forskere ved UiB, skal Ideas2evidence gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot...>>

Notat om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

[24.10.2019] Første publikasjon i følgeevaluering av forsøk for voksne i yrkesfag. 

Ideas2evidence gjennomfører en følgeevaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring....>>

Ny individrapportering om Jobbsjansen

[08.10.2019] Ideas2evidence har utarbeidet en rapport om resultatene til Jobbsjansen i 2017 og 2018.

Jobbsjansen er en integreringsordning med mål om å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet eller i utdanning....>>

Vi fornyer organisasjonen

[02.07.2019] Vi vokser både i Bergen og Oslo og gjør endringer i organisasjonen.

Grunnet vekst i organisasjonen utnevnes det to avdelingsledere. Malin Dahle blir avdelingsleder i Bergen og Hilde Lerfaldet blir avdelingsleder i Oslo...>>

Vi har levert ny rapport for Diku om VET-mobilitet

[26.06.2019] Rapporten omhandler erfaringer og utbytte av VET-mobilitet i fag- og yrkesopplæringen.

Undersøkelsen inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere utdanningsinstitusjoners deltakelse i...>>