Bukvalitet i Hardanger

[05.04.2017] ideas2evidence skal utarbeide ein rapport om «Bukvalitet i Hardanger».

Sentralt tema er kvifor ein vel å bu i Hardanger og jobbpendle ut av regionen. Oppdraget er gitt av Hardangerrådet og rapporten skal presenterast under Hardangerkonferansen 2017.