ideas2evidence 10 år

[26.06.2017] ideas2evidence feirer sitt 10 års-jubileum i 2017. 

Det Jostein Ryssevik og Robert Manchin startet som en enmannsbedrift i 2007 har i dag vokst til å bli en kunnskapsbedrift med ni ansatte fordelt på kontorer i Oslo og Bergen. I mai var det 10 år siden starten og dette ble feiret med gode venner, samarbeidspartnere og kunder i Villaveien fredag 9. juni. 

Hele selskapet samlet, foran f.v: Pelle Engesæter, Malin Dahle, Asle Høgestøl, Jostein Ryssevik, Inger C. Nordhagen, Hilde Lerfaldet, Linn Synnøve Skutlaberg, Robert Manchin, Øivind Skjervheim og Olav Bjørnebekk. Daglig leder Jostein Ryssevik og Hilde Lerfaldet ved Oslo-kontoretF.v: Inger C. Nordhagen, Hilde Lerfaldet og Malin Dahle

Linn Synnøve Skutlaberg, med Øivind Skjervheim i bakgrunnen. 

Bilder: Inger C. Nordhagen