People

Jostein Ryssevik

Jostein Ryssevik is the CEO and founder of ideas2evidence. Jostein has more than 25 years of experience from social science data production, management, analysis and dissemination, including the Norwegian Social Science Data Services (NSD). He is an expert in research methods and statistics and has written textbooks and developed software in these areas. Jostein has over the last few years managed a series of major research projects, several of these focusing on the cultural industries, economic development and the relationship between the business sector, education and research. Jostein has a strong interest in technologies for the analisys, visualization and dissemination of statistical data and he has managed several major development projects in this area, including the early development of NESSTAR, a software system for web-based data dissemination. His biggest devotion is data visualization -to find the the best possible ways to let complex data "tell their story".

Cellphone: +47 91817197
E-Postadress: Jostein.Ryssevik ( at ) ideas2evidence.com

Malin Dahle

Malin Dahle (senior researcher) is Master of Science in Economics and Business Administration from The Norwegian  Scool of Economics (NHH) and Bachelor of Economics and Logistics from Bergen University College. She also has an undergraduate degree in comparative politics and french from the University of Bergen and Institut d’Etudes Politiques in Aix-en-Provence, France. In addition to her background in economics, Malin has extensive experience in the use of qualitative methods. In her current position at ideas2evidence Malin has mainly been engaged in projects focusing on the cultural sector. Since 2012 she has also been running a Business Monitor project for Hordaland and Sogn og Fjordane counties.

Cellphone: +47 98289016
E-Postadress: malin.dahle ( at ) ideas2evidence.com

Øivind Skjervheim

Øivind Skjervheim (researcher) holds a Master's degree in Comparative Politics from the University of Bergen. Before joining ideas2evidence, Øivind worked as a research assistant for the Norwegian Citizen Panel, and later LINGCLIM, Linguistic Representations of Climate Change Discourse and their Individual and Collective Interpretations, focusing in particular on climate surveys, the development of survey questions, and survey experiments. Øivind’s core expertise is in quantitative methods and statistics, although he has also worked on qualitative projects, including for the Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung in Germany. At ideas2evidence, Øivind has been instrumental in the building of the company database utilized in the development of the Regional Business Monitor for Hordaland and Sogn og Fjordane. In addition to working on data collection and analysis of industry and correctional services, Øivind is particularly interested in interactive data visualization.

Cellphone: 92431955
E-Postadress: oivind.skjervheim ( at ) ideas2evidence.com

Linn Synnøve Skutlaberg

Linn Synnøve (senior researcher) has a Master's degree in Comparative Politics from the London School of Economics and a Bachelor of International Studies from the University of Oslo. During her studies, her focus was on international politics, international development policy, migration, and transnationalism. Before moving to Bergen in 2013, she worked for Rambøll Management Consulting for four years. There she was responsible for implementing a number of research projects and evaluations, drawing on both qualitative and quantitative methods, and acquired broad experience with evaluation methodology and project management. Linn Synnøve has led projects commissioned by the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, and the Norwegian Directorate for Education and Training, among others. She has expertise in the organization and processes of the Norwegian child welfare services, the school system, and the fields of education and adolescence, and immigration and integration. Linn Synnøve also worked as an intern at the Royal Norwegian Embassy in Kathmandu and at the UNICEF County offices in Kathmandu, and as a volunteer in Peru.

Cellphone: +47 99597925
E-Postadress: Linn.Skutlaberg ( at ) ideas2evidence.com

Inger Nordhagen

Inger Nordhagen (senior researcher) has a Master's degree in Sociology from the University of Oslo and the University of California, Berkeley, and wrote her thesis on historical wage differences due to education attainment. Inger has an extended Bachelor’s degree in Sociology and Spanish. After completing her MA in 2006, Inger lived and worked in the San Francisco Bay Area. Prior to joining ideas2evidence, she directed an evaluation of 14 different programs and services in the San Francisco Public Schools. As a researcher at the University of California, San Francisco, she developed an interdisciplinary study on the effects of social background, trauma and sexual development on the ability of children and adolescents to project into the future. Inger served as a graduate student instructor at the department of Sociology and as a lecturer at the department of Scandinavian Studies at UC Berkeley. She also founded and ran a social science translation company. Inger has extensive experience in developing, implementing and analyzing both quantitative and qualitative methods.

Cellphone: + 47 45786331
E-Postadress: inger.nordhagen ( at ) ideas2evidence.com

Asle Høgestøl

Asle Høgestøl (senior researcher) is Master of Comparative Politics from the University of Bergen. His masters thesis focused on the effect of national oil resources on levels of democracy and is based on advanced statistical analysis of comparative data. Asle is a specialist of comparative method and statistical modelling. Prior to his current position at ideas2evidence, Asle worked as Research Assistant at the Department of Comparative Politics at the University of Bergen and at the Department of  Political Science at the University of Oslo. At ideas2evidence Asle has mainly been engaged in projects focusing on education and the labour market. He has also been central in various indicator development projects.

Cellphone: +47 91396068
E-Postadress: Asle.Hogestol ( at ) ideas2evidence.com

Hilde Lerfaldet

Hilde Lerfaldet (avdelingsleder Oslo) har lang erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hennes kjerneområder er integrering, opplæring og kompetansepolitikk. Hilde er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har erfaring med både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analyse. Hilde er særlig sterk på kvalitative metoder.

Hilde har tidligere jobbet åtte år i departement med politikkutvikling, forvaltning av tilskudd og lovverk og etatsstyring av underliggende virksomheter. Erfaringen har gitt Hilde inngående forståelse for forutsetninger og mekanismer som er styrende innen offentlig forvaltning på velferdsområdet.

Hilde har dessuten solid prosjekt- og prosjektledererfaring. Fra 2014-2016 var hun Justisdepartementets prosjektleder for Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Hilde er for tiden prosjektleder for en evaluering av tilskuddsordningen Jobbsjansen, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Gjennom evalueringen skal vi gi en vurdering av i hvilken grad kvalifiseringsprogrammet er egnet til å få innvandrere i arbeid og utdanning. Hilde er også prosjektleder for en prosessevaluering av modulstrukturert voksenopplæring; et forsøk som i2e evaluerer for Kunnskapsdepartementet.

Før Hilde startet i departement, arbeidet hun med evalueringer og utredninger i Rambøll Management Consulting innenfor et bredt saksfelt.

Cellphone: + 47 92604622
E-Postadress: hilde.lerfaldet ( a ) ideas2evidence.com

Olav Laug Bjørnebekk

Olav Laug Bjørnebekk (utreder) er master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med en masteroppgave om dommeradferd i Norges Høyesterett. Før Olav ble ansatt i ideas2evidence arbeidet han med europeisk integrasjon, migrasjonsforskning og empirisk domstolsforskning, som vitenskapelig assistent ved Universitet i Bergen. I hans siste prosjekt koordinerte han utviklingen av en programpakke som analyserte domsavsigelser fra Norges Høyesterett. Han var også medforfatter på en rapport som demonstrerte mulighetene ved kvantitativ tekst- og nettverksanalyse av juridiske data. Tidligere har han arbeidet som IT-assistent og vært praktikant i Business Region Bergen.

Olavs kjernekompetanse er metode, spørreskjemaimplementering og statistisk analyse. Han er blant annet prosjektmedarbeider på Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen. I tillegg har han blant annet arbeidet på prosjekter for Hordaland Fylkeskommune, Drammen kommune, Kongsberg kommune og Hardanger Næringsråd. Olav er kompetent innen statistisk programmering og har et spesielt fokus på effektiv databehandling og gode visualiseringer.  

Cellphone: + 47 97514585
E-Postadress: olav.bjornebekk ( a ) ideas2evidence.com

Lisa Knatterud Wold

Lisa Knatterud Wold (utreder) har en mastergrad i miljø-, ressurs-, og utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen (2007), og en bachelorgrad med fordypning i sosiologi og geografi fra NTNU. Lisa har syv års erfaring fra Riksrevisjonen, der hun har arbeidet med forvaltningsrevisjoner innenfor flere departementsområder. Lisa har solid erfaring med alle faser av et prosjektarbeid (planlegging og design av prosjekter, datainnsamling, analyse og rapportutforming). I Riksrevisjonen har hun blant annet arbeidet med en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder, og flere undersøkelser knyttet til tilskuddsforvaltning på miljøområdet. Videre har hun arbeidet med en undersøkelse av enhetlig tilsyn og klagesaksbehandling i Mattilsynet, og en undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene.

Lisa har også jobbet feltbasert for Leger uten grenser, med undersøkelser knyttet til arbeidslovgivning, lønn og arbeidsvilkår for lokalt ansatte i ulike prosjektland. Lisa er i tillegg internasjonal valgobservatør gjennom Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM).

Hos ideas2evidence arbeider Lisa hovedsakelig med prosjekter innenfor feltene utdanning og integrering. Hun har blant annet deltatt i en evaluering av avviklingen av Kvoteordningen og en undersøkelse knyttet til muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina, på oppdrag for Diku. Hun har også arbeidet med en evaluering av tilskuddsordningen Jobbsjansen, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Cellphone: + 47 41217475
E-Postadress: lisa.knatterud@ideas2evidence.com

Amund Eikrem

Amund Eikrem (utreder) har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen økonometri. Han er interessert i utdannings- og arbeidsmarkedsfeltet, og gjorde i arbeidet med sin masteroppgave en registerstudie av overgangen fra utdanning til arbeidsmarkedet.

Før han startet i Ideas2evidence i mars 2019, arbeidet han med forvaltning av data fra flere sentrale helseregistre i et nasjonalt registermiljø. Han har følgelig god kompetanse innen teknisk databehandling, i tillegg til kvantitativ metode, statistisk programmering.

Amund bidrar i prosjekter innen utdanningsfeltet, og arbeider med visualisering, analyse og innsamling av kvantitative data. 

Cellphone: + 47 99 33 35 57
E-Postadress: amund.eikrem ( at ) ideas2evidence.com