Analyse av studentundersøkelser

ideas2evidence har på oppdrag fra Universitetet i Bergen gjort en samlet analyse av undersøkelser rettet mot førstesemesterstudenter ved UiB.

Undersøkelsene blir gjennomført årlig, og denne tidsserieanalysen omfatter tidsperioden 2009-2013. Bakgrunn for studievalg og valg av UiB som studiested er sentrale temaer i undersøkelsene. Resultatene kan gi nyttig innspill til UiBs rekrutteringsstrategier og kan bidra til et mer skreddersydd kommunikasjonsprogram rettet mot de enkelte gruppene.