Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

På oppdrag for Diku har I2e gjennomført kvalitativ undersøkelse blant åtte videregående skoler i Norge om deres erfaringer med mobilitet på yrkesfagene. Innen fag- og yrkesopplæring kan både elever og ansatte søke om utenlandsopphold gjennom Erasmus+ programmet, og skolene kan også ta imot elever fra utlandet. Rapporten inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere utdanningsinstitusjoners deltakelse i Erasmus+.

Rapporten viser at skolene har en litt ulik bruk av mobilitet, blant annet når det gjelder antallet elever og lærere som drar ut, lengden på oppholdene og mer. Samtidig er det en del likheter når det gjelder skolenes motivasjon og utbytte av utvekslingen, samt faktorer som har betydning for arbeidet. Et generelt funn er at elevenes utbytte er særlig knyttet til personlig utvikling og vekst. Samtidig kan VET-mobilitet bidra til å gjøre både den enkelte skole og yrkesfagene som sådan mer attraktive.

På bakgrunn av undersøkelsen har vi identifisert tre idealtyper for bruk av mobilitet; modne prosjekter med tydelig forankring i skolens ledelse og øvrige virksomhet, ildsjelsdrevne prosjekter med noe svakere forankring, men sterkt personlig engasjement, og instrumentelle prosjekter, knyttet til fag hvor det er særlige behov for å få tilført kompetanse eller til å bygge relasjoner til bedrifter som det finnes få av i skolens nærområde.

Prosjektet er gjennomført i perioden februar-juni 2019.