Evaluering av Jobbsjansen

ideas2evidence har fått i oppgave av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å evaluere kvalifiseringsprogrammet Jobbsjansen. Formålet med evalueringen er vurdere hvordan Jobbsjansen, som tilskuddsordning og kvalifiseringsprogram, er egnet for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Prosjektet består av tre ulike deler, og varer ut 2019. ideas2evidence har for det første gjennomført en kunnskapsoppsummering og resultatvurdering av tilskuddsordningen Ny sjanse/Jobbsjansen i perioden 2005-2016. For det andre er vi i gang med en følgeevaluering. I 2017 ble Jobbsjansen lagt om og delvis rettet mot nye målgrupper. Vi vil i følgeevalueringen vektlegge vurderinger av ordningens nye utforming, forvaltning og resultater. Videre skal vi identifisere eventuelle behov for justering av ordningen underveis. Den tredje oppgaven innenfor dette prosjektet er å gjennomføre resultatrapportering for Jobbsjansen i 2017 og 2018. Dette deloppdraget består i å innhente og analyser individ- og prosjektrapporteringer fra alle jobbsjanseprosjektene som har fått tilskudd i disse to årene.