Evaluering av Panorama-strategien

ideas2evidence gjennomfører i samarbeid med Oxford Research en evaluering av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (Panorama-strategien, 2016-2020). Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet. Formålet med evalueringen er å få mer kunnskap om i hvilken grad strategien har bidratt til et mer helhetlig, langsiktig og målrettet samarbeid av høy kvalitet, med de seks landene. Som en del av evalueringen leveres det en separat kartlegging av utviklingen i studentmobilitet til og fra de seks landene, før og etter strategien ble lagt frem. Denne skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til en Stortingsmelding om studentmobilitet. Evalueringen baseres på en rekke kvantitative og kvalitative kilder og metoder: intervjuer med relevante sektormyndigheter og forvaltere, utvalgte forsknings- og utdanningsinstitusjoner, spørreundersøkelse til forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt en rekke statistiske data.