Gjennomgang av tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner

i2e har evaluert seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi. Evalueringen omfatter vurderinger av hver av de seks tilskuddsordningene samt en helhetlig vurdering av ordningene samlet sett, opp imot målene og opp imot behov på integreringsfeltet. Det empiriske grunnlaget for evalueringen er en spørreundersøkelse til tilskuddsmottakere, en casestudie i fire lokalsamfunn, øvrige intervjuer tilskuddsmottakere og myndigheter.