Leserundersøkelse På Høyden

ideas2evidence har gjennomført en leserundersøkelse av Universitetet i Bergen sin internavis På Høyden. Formålet har først og fremst vært å få kartlagt lesernes vurderinger av avisen slik den framstår i dag, men også å se om lesernes vurderinger på viktige områder har endret seg siden den forrige leserundersøkelsen i 2009. 

Undersøkelsen ble gjennomført med et web-basert spørreskjema som ble sendt ut til alle ansatte ved UiB per e-post, samt blant lesere som har klikket seg inn på spørreskjemaet via nettsiden (pop-up) til På Høyden.