Undersøkelse om kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere

I2e gjennomfører et oppdrag på vegne av Kompetanse Norge som skal gi kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. Gjennom oppdraget ser vi på hvordan kommuners rammevilkår, strukturer og pedagogiske grep spiller sammen lokalt, og hvordan det påvirker kvaliteten i norskopplæringen. Det vil legges særlig vekt på kunnskap om arbeidsretting av og bruk av flerspråklighet i norskopplæringen. Kunnskapen genereres gjennom dyptgående casestudier ved et lite utvalg opplæringssteder samt analyser av individdata basert på en regresjonsmodell knyttet til prøveresultater. Sluttrapporten skal leveres innen mai 2020.