Projects

Livskraftige urbane bomiljø

i2e har i samarbeid med Cubus arkitekter og Senter for byøkologi utarbeidet en eksempelsamling om gode bomiljø i byene. Oppdragsgiver er Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune.

I...>>

Forstudie om statlige arbeidsplasser i Lærdal

i2e har gjennomført en forstudie om mulighetene for nye statlige arbeidsplasser i Lærdal kommune.

Oppdraget er gitt av Lærdal Næringsutvikling og er forankret i kommunens omstillingsplan for 2013-2017....>>

Ringvirkningsanalyse av fem musikkfestivaler

ideas2evidence har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag for BRAK og de fem festivalene Vossa Jazz, Utkant, Malakoff, Festidalen og Tysnesfest....>>

Rådgivning for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

ideas2evidence har høsten 2015 utarbeidet et notat om hvordan det kan tilrettelegges for forskning og evaluering i Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen. Notatet kombinerer teoretiske...>>

Kartlegging av UH- og FoU-sektoren på Vestlandet

På oppdrag for Bergen Næringsråd har ideas2evidence kartlagt UH- og FOU-sektorens omfang i Bergensregionen og på Vestlandet. Kartleggingen omfatter sentrale økonomiske nøkkeltall som inntekter,...>>

Konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er...>>

Konsekvensutredning for næring og reiseliv på Bømoen, Voss

ideas2evidence har gjennomført en konsekvensutredning for næring og reiseliv i forbindelse med ny områdereguleringsplan for Bømoen på Voss. Arbeidet er utført i samarbeid med 3rw Arkitekter som er hovedleverand...>>

Utfordringsnotat indre Hordaland

ideas2evidence har på oppdrag  fra Hordaland fylkeskommune utarbeidet et utfordringsnotat som peker på viktige utfordringer som bør håndteres i den regionale planen "Utviklingsplan for Indre Hordaland". ...>>

Gjennomgang av flyktningarbeidet i Bærum kommune

ideas2evidence har bistått Bærum kommune i en gjennomgang av kommunens flyktningarbeid. Den overordnede problemstillingen for prosjektet var: Hvordan kan kommunen redusere kostnadene i flyktning- og introduksjonsarbeidet, uten at det g...>>

Utredning om gode grep for kvalifiseringsløp

ideas2evidence har på oppdrag fra "Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen" gjennomført en litteraturstudie om gode grep i kvalifiseringsløp som øker...>>