Projects

Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim

På oppdrag fra Trondheim kommune har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. Evalueringen skulle legge grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet. Evalueringen ser...>>

Evaluering av Filmfond Nord

ideas2evidence har evaluert Filmfond Nord, et regionalt filmfond eid av Nordland og Finnmark fylkeskommune. Fondet ble opprettet i mai 2012 og perioden frem til august 2015 er definert som en prøveperiode for fondet.

Vårt...>>

Nøkkeltall for energiklyngen 2013

Hordaland fylkeskommune har engasjert ideas2evidence til å utarbeide og systematisere nøkkeltall for energiklyngen i Bergensregionen og Hordaland fylke. 

Prosjektet er basert på tilsvarende utredninger gjennomført...>>

Kartlegging av filmbransjen i Nord-Norge

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark på oppdrag for Innovasjon Norge. Utredningen skal danne grunnlag for en målrettet satsing på å utvikle filmbransjen i...>>

Rapportering i skulesektoren

ideas2evidence har saman med Vista Analyse gjennomført eit FoU-prosjekt for auka kunnskap om dokumentasjons- og rapporteringskrava i grunnopplæringa. Prosjektet blei gjennomført på oppdrag for Kommunesektorens...>>

Handelsanalyse Nyborg

ideas2evidence har utarbeidet en handelsanalyse for Nyborg i Åsane. Analysen skal vurdere grunnlaget for å etablere ytterligere handelsareal på Nyborg. 

Arbeidet er en del av et oppdrag med å utarbeide omr...>>

Leserundersøkelse På Høyden

ideas2evidence har gjennomført en leserundersøkelse av Universitetet i Bergen sin internavis På Høyden. Formålet har først og fremst vært å få kartlagt lesernes vurderinger av avisen slik...>>

Evaluering av intro-programmet

ideas2evidence har gjennomført en evaluering av introduksjonsprogrammene i de 5 storbyene Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo. Oppdragsgiver er Bergen kommune på vegne av Program for storbyrettet forskning i KS.

...>>

Analyse av studentundersøkelser

ideas2evidence har på oppdrag fra Universitetet i Bergen gjort en samlet analyse av undersøkelser rettet mot førstesemesterstudenter ved UiB.

Undersøkelsene blir gjennomført årlig, og denne...>>

Kartlegging av boligmarkedet i Sogn

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av boligmarkedet i Sogn på oppdrag for Sogn regionråd. Kartleggingen omfatter kommunene Høyanger, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik...>>