Projects

Kartlegging av boligmarkedet i Sogn

ideas2evidence har gjennomført en kartlegging av boligmarkedet i Sogn på oppdrag for Sogn regionråd. Kartleggingen omfatter kommunene Høyanger, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik...>>

Markedsundersøkelse for Gatemagasinet Asfalt

ideas2evidence har gjennomført en markedsundersøkelse for Gatemagasinet Asfalt. Undersøkelsen ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg av befolkningen i de seks kommunene i Stavanger-regionen hvor Asfalt har...>>

Utredning om økonomien i norsk filmbransje

Kulturdepartementet har engasjert ideas2evidence til å gjennomføre en utredning om økonomi og pengestrømmer i den norske filmbransjen. Utredningen skal inngå i Regjeringens gjennomgang av den norske filmpolitikken - en...>>

Rapportering om opplæring i kriminalomsorgen

ideas2evidence har på oppdrag for Fylkesmannen i Hordaland utviklet et system for rapportering om utdanning i kriminalomsorgen. Fylkesmannen i Hordaland har det nasjonale koordineringsansvaret for denne virksomheten og systemet gir skoler som er...>>

Medarbeiderundersøkelse for Vik Ørsta

ideas2evidence gjennomfører toårlige medarbeiderundersøkelser for Vik Ørsta. Selskapet er ledende leverandør av trafikksikringsløsninger innen markedsområdene lysmast, tunnelsikring og...>>

Kundeundersøkelser for Vik Ørsta

Vik Ørsta AS er ledende leverandør av trafikksikringsløsninger innen markedsområdene lysmast, tunnelsikring og trafikksikring i Norge. Bedriften er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn. 

...>>

Evaluering av "Explore Fjord Norway"

ideas2evidence har evaluert prosjektet "Explore Fjord Norway" på oppdrag fra fylkeskommunene i de fire vestlandsfylkene.

Evalueringen gir en vurdering av mål, tiltak, effekter og kostnader i "Explore Fjord Norway...>>

Ringvirkningsanalyse for Grieghallen

ideas2evidence skal gjennomføre en økonomisk ringvirkningsanalyse for Grieghallen. Analysen skal omfatte all Grieghallens virksomhet, det vil si kulturarrangementer, kongresser, møter, messer og...>>

Arbeidsgiverundersøkelse for UiS

ideas2evidence har gjennomført en arbeidsgiverundersøkelse på oppdrag fra Universitetet i Stavanger (UiS). Undersøkelsen er gjennomført blant relevante bedrifter og virksomheter som er potensielle mottakere av...>>

Kartlegging av filmbransjens økonomi

Norske film- og tv-produsenters forening har gitt ideas2evidence i oppdrag å kartlegge og analysere økonomien i den norske filmbransjen. Kartleggingen skal bygge på regsnskapsdata fra produksjonsselskapene så vel som...>>