Nyheter

28/11/2023
i2e holder innlegg på Erasmusseminar
ideas2evidence legger frem funn fra pågående evaluering om Erasmus+ på seminar for høyere utdanning
23/11/2023
Ny rapport om norskopplæring for voksne innvandrere
i2e har følgeevaluert norskopplæringsordningen i årene 2021-2023. Her er sluttrapporten
22/11/2023
Lansering av Nasjonal trygghetsundersøkelse
Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 lanseres den 29. november
16/10/2023
Lansering av rapport for HK-dir
i2es rapport for HK-dir om dimensjonering i høyere utdanning publiseres i dag sammen med direktoratets egen rapport
12/10/2023
Nytt prosjekt: Kandidatundersøkelse UiO
i2e skal gjennomføre årets kandidatundersøkelse for Universitetet i Oslo
12/10/2023
Nytt prosjekt: Kandidatundersøkelse Nord
i2e skal gjennomføre årets kandidatundersøkelse for Nord universitet
26/09/2023
Nytt prosjekt: Evaluering av Erasmus+
i2e skal gjennomføre den norske delen EU-kommisjonens evaluering av Erasmus+ på oppdrag fra KD
20/09/2023
Ny rapport: arbeidsretta kvalifiseringstilbud
i2e anbefaler justeringer av arbeidsretta kvalifiseringstilbud for innvandrere uten fullført grunnskole.
08/09/2023
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Georg Stokke velkommen til ideas2evidence
29/08/2023
Ny medarbeider i Oslo
Vi ønsker Sofie Kirkeby velkommen til ideas2evidence!