Nyheter

[18.01.2021] Siden 2019 har Ingvild jobbet som studentassistent hos oss. Nå blir hun del av vår ordinære stab.
[11.01.2021] i2e skal, i samarbeid med EGGS Design, bidra til bedre oversikt over kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.
[07.01.2021] Ideas2evidence evaluerer Trondheim voksenopplæringssenter på oppdrag fra Trondheim kommune.

Vi bygger kunnskap