Nyheter

[27.10.2020] ideas2evidence skal gjennomføre den første nasjonale trygghetsundersøkelsen i Norge i samarbeid med Nova og Frisch-senteret.
[21.10.2020] ideas2evidence har fått i oppdrag å undersøke hvordan korona-krisen har påvirket prosjekter for internasjonalt utdanningssamarbeid.
[20.10.2020] Ideas2evidence har nylig gjennomført en undersøkelse om anmodningskriterier for bosetting av flyktninger for IMDi.

Vi bygger kunnskap