Nyheter

27/10/2020
Nasjonal trygghetsundersøkelse
ideas2evidence skal gjennomføre den første nasjonale trygghetsundersøkelsen i Norge i samarbeid med Nova og Frisch-senteret.
21/10/2020
Internasjonalt utdanningssamarbeid i koronaens tid
ideas2evidence har fått i oppdrag å undersøke hvordan korona-krisen har påvirket prosjekter for internasjonalt utdanningssamarbeid.
20/10/2020
i2e mener bosettingen av flyktninger i 2019 kunne vært mer treffsikker
Ideas2evidence har nylig gjennomført en undersøkelse om anmodningskriterier for bosetting av flyktninger for IMDi.
15/10/2020
Velkommen til våre nye nettsider

Vi er glad for å kunne presentere våre nye nettsider.

15/10/2020
Nytt prosjekt for Universitetet i Bergen
Rammer for forskningskvalitet skal kartlegges.
07/10/2020
Vi har fått en ny medarbeider

Joachim Wettergreen startet i ideas2evidence 5. oktober, ved vårt kontor i Oslo.

23/09/2020
i2e anbefaler videreføring av Inkludering i idrettslag
Evalueringen viser varierende måloppnåelse og behov for forbedringer.
21/08/2020
Ny rapport om kvalitet på norskopplæring for voksne innvandrere
Rapporten er et bidrag til mer kunnskap om hva som er viktig for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere.
08/06/2020
Nytt oppdrag for Utdanningsdirektoratet
Følgeforskning av «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO- del 1».
20/05/2020
Medieomtale av evalueringen av Students at Risk
i2e sin evaluering av Students at Risk omtalt i flere medier.