Nyheter

17/02/2021
Brukerundersøkelse av Lycée-ordningen
ideas2evidence presenterer brukerundersøkelse av tidligere elever i Lycée-ordningen.
16/02/2021
Nytt tilskudd på i2e-stammen
Ideas2evidence vokser stadig og vi ansetter nå vår første administrasjonsansvarlig, Iben Kirchner Møller.
11/02/2021
Individrapportering for Jobbsjansen og Område 1
Ideas2evidence presenterer individrapportering for deltakere på Jobbsjansen og Område 1 i 2019.
08/02/2021
Artikkel publisert på europeisk nettside
i2e-artikkel om kvalitet i norskopplæring er publisert på EPALE, en europeisk nettside for voksnes læring.
27/01/2021
Medieomtale av evalueringen av NORPART-programmet
i2e sin evaluering av NORPART omtalt i Khrono.
18/01/2021
Vi ønsker Ingvild Misje velkommen til i2e!
Siden 2019 har Ingvild jobbet som studentassistent hos oss. Nå blir hun del av vår ordinære stab.
11/01/2021
Nytt oppdrag på kvalifiseringsfeltet
i2e skal, i samarbeid med EGGS Design, bidra til bedre oversikt over kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.
07/01/2021
Nytt prosjekt: Evaluering av Trondheim voksenopplæringssenter
Ideas2evidence evaluerer Trondheim voksenopplæringssenter på oppdrag fra Trondheim kommune.
04/01/2021
Evaluering av NORPART-programmet for Diku
ideas2evidence har evaluert partnerskapsprogrammet for kunnskapssamarbeid mellom Norge og det globale sør.
23/12/2020
Evaluering av MARKOM 2020
Ideas2evidence skal evaluere MARKOM 2020, et ti-årig nasjonalt prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning.