Nyheter

18/01/2021
Vi ønsker Ingvild Misje velkommen til i2e!
Siden 2019 har Ingvild jobbet som studentassistent hos oss. Nå blir hun del av vår ordinære stab.
11/01/2021
Nytt oppdrag på kvalifiseringsfeltet
i2e skal, i samarbeid med EGGS Design, bidra til bedre oversikt over kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.
07/01/2021
Nytt prosjekt: Evaluering av Trondheim voksenopplæringssenter
Ideas2evidence evaluerer Trondheim voksenopplæringssenter på oppdrag fra Trondheim kommune.
04/01/2021
Evaluering av NORPART-programmet for Diku
ideas2evidence har evaluert partnerskapsprogrammet for kunnskapssamarbeid mellom Norge og det globale sør.
23/12/2020
Evaluering av MARKOM 2020
Ideas2evidence skal evaluere MARKOM 2020, et ti-årig nasjonalt prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning.
23/12/2020
Piloter for mer inkluderende praksis
ideas2evidence presenterer nå den første delrapporten i følgeevalueringen.
18/12/2020
Første rapport i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring
ideas2evidence presenterer nå den første rapporten i en evaluering av forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring.
26/11/2020
Nettpedagogisk kompetanse i fagskolen
ideas2evidence kartlegger den nettpedagogiske kompetansen i høyere yrkesfaglig utdanning.
27/10/2020
Nasjonal trygghetsundersøkelse
ideas2evidence skal gjennomføre den første nasjonale trygghetsundersøkelsen i Norge i samarbeid med Nova og Frisch-senteret.
21/10/2020
Internasjonalt utdanningssamarbeid i koronaens tid
ideas2evidence har fått i oppdrag å undersøke hvordan korona-krisen har påvirket prosjekter for internasjonalt utdanningssamarbeid.