i2e anbefaler videreføring av Inkludering i idrettslag

Publisert: 23.09.2020

Evaluering viser varierende måloppnåelse og behov for forbedringer.

Ideas2evidence har sammen med Tyra Ekhaugen gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag på oppdrag fra Kulturdepartementet. I evalueringen konkluderer vi med at midlene som tildeles gjennom ordningen finansierer ulike tiltak og aktiviteter som bidrar til inkludering av målgruppene i bred forstand, men at de bare i varierende grad bidrar til å nå det som Kulturdepartementet og NIF anser som sentrale målsettinger med støtten: økt aktivitet og varig deltakelse i idrett for målgruppene, og at idrettslagenes inkluderingsarbeid videreutvikles.

Vi anbefaler å videreføre ordningen fordi den er rettet mot et reelt behov, og fordi en særskilt innsats både er bevisstgjørende og gir idrettslag som får støtte et handlingsrom til å iverksette inkluderende innsatser utover det mange lag allerede gjør. Ordningen kan likevel styrkes, blant annet ved å skape en bedre felles forståelse av mål og tiltak som gir måloppnåelse blant de som forvalter midlene, ved å forbedre rapporteringen, og ved å styrke spleiselaget om inkludering i idrettslag med de kommunene der ordningen gjelder.

Rapporten kan lastes ned her: Klikk her for å lese rapporten