Kartlegging av rammevilkår for kommunale fosterhjem

[02.11.2017] ideas2evidence og Vista Analyse skal kartlegge rammevilkårene for kommunale fosterhjem, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Bakgrunnen for oppdraget er oppretningen av «Fosterhjemsutvalget» i statsråd april 2017. Utvalgets oppgave er å utrede hvordan økonomiske rammebetingelser, sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen, på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til fosterfamilien. Til sitt utredningsarbeid har utvalget behov for informasjon om hvilke rammebetingelser som brukes overfor kommunale fosterhjem. Denne oppgave skal gjennomføres av ideas2evidence og Vista analyse i kompaniskap.

Prosjektet, som skal avsluttes innen 31. mars 2018, ledes av Tyra Ekhaugen ved Vista analyse. Fra ideas2evidence vil Asle Høgestøl delta, med hovedansvar for å gjennomføre spørreundersøkelse til barneverntjenestene.