Kartlegging for Innovasjon Norge

[13.12.2019] Ideas2evidence skal bistå Innovasjon Norge i deres arbeid med ny strategi for internasjonaliseringsarbeid. 

Kartleggingen retter seg både mot bedrifter som benytter seg av Innovasjon Norges internasjonaliseringstjenester, og mot rådgivere ansatt i Innovasjon Norge. Målet er å gi mer kunnskap om utfordringene Innovasjon Norges kunder står ovenfor internasjonalt, og hvordan Innovasjon Norge bidrar til å løse disse.

Kartleggingen inkluderer både spørreundersøkelser og kvalitative intervju rettet mot kunder og rådgivere, og skal ferdigstilles i løpet av mars 2020.