Medieomtale av evalueringen av Students at Risk

[20.05.2020] i2e sin evaluering av Students at Risk omtalt i flere medier.

ideas2evidence gjennomførte nylig en evaluering av Students at Risk-programmet. Formålet med programmet er å gi studentaktivister fra utviklingsland som blir nektet adgang til læresteder i hjemlandet, en mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge. Evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som administrerer ordningen. Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet.

Evalueringen ble godt mottatt, og har i etterkant blitt omtalt i flere relevante nyhetsmedier. Sentrale funn fra evalueringen blir blant annet omtalt i en artikkel om ordningen publisert i Khrono, i Bistandsaktuelt, samt i et opprop signert 14 rektorer ved norske universitet og høyskoler. 

Vi er glade for at evalueringen har bidratt med nyttig og relevant kunnskap om ordningen.