Nasjonal trygghetsundersøkelse

Publisert: 27.10.2020

ideas2evidence skal gjennomføre den første nasjonale trygghetsundersøkelsen i Norge i samarbeid med Nova og Frisch-senteret.

Det er Justisdepartementet som har tatt initiativet til denne undersøkelsen som skal fremskaffe kunnskap for å utvikle en omforent situasjonsbeskrivelse av kriminalitetsutviklingen i Norge. Justisdepartementet framhever at det er behov for økt kunnskap om hvor utsatt befolkningen er for ulike hovedgrupper av lovbrudd. «Ved å se statistikk om straffesakskjeden i sammenheng med selvrapportert opplevd kriminalitet i befolkningen, vil vi få et mer realistisk bilde av omfang av kriminalitet», heter det i prosjektbeskrivelsen.  

Undersøkelsen vil bli basert på et stratifisert utvalg fra Det sentrale folkeregisteret som inviteres postalt og svarer digitalt. Det er et mål å nå et minimum av 10 000 svar. Det metodiske opplegget bygger på erfaringer fra Norsk medborgerpanel som ideas2evidence utfører på vegne DIGSSCORE ved Universitetet i Bergen. Datainnsamlingen vil foregå våren 2021 og rapporten fra arbeidet foreligge mot slutten av året. Vi er stolt av å kunne få samarbeide med Nova og Frisch-senteret om dette oppdraget.