Nytt prosjekt for Universitetet i Bergen

Publisert: 15.10.2020

ideas2evidence skal gjennomføre en kartlegging og analyse av rammevilkår for forskningskvalitet ved Universitetet i Bergen. Kunnskapen skal inngå som en del av Universitetets arbeid med å styrke en kultur og fremtidige rammer for forskningskvalitet, og skal bl.a. danne grunnlag for en rapport som skal foreslå konkrete innsatsområder. Kartleggingen skal undersøke i hvilken grad forholdene er lagt til rette for at det kan drives forskning av høy kvalitet ved Universitetet i Bergen, og se nærmere på hvilke tiltak som er iverksatt for å styrke rammene for kvalitet ved instituttene. Videre skal undersøkelsen identifisere eventuelle mangler og fremtidige behov i rammebetingelsene. Kunnskapen skal baseres på vurderinger fra instituttledere og vitenskapelig ansatte, og vil samles inn gjennom en spørreundersøkelse til alle instituttledere og vitenskapelig ansatte, samt intervjuer med et utvalg forskere og instituttledere. Oppdraget skal gjennomføres i perioden september 2020 til januar 2021.