Velkommen til våre nye nettsider

Publisert: 15.10.2020

Vi er glad for å kunne presentere våre nye nettsider. Som de fleste andre virksomheter, har vi opplevd at utviklingsarbeidet har tatt lenger tid enn vi planla. Nettsidene representerer virksomhetens identitet og selvforståelse, og utviklingen har reist en rekke spørsmål om hvem vi er og hvordan vi ønsker å framstå. Vi er stolt av resultatet og mener de gir et riktig bilde av ideas2evidence anno 2020. Vi håper de vil bli likt og brukt.

Når det gjelder design og grafisk arbeid, har vi fått god hjelp fra Alkymi Design. Det tekniske arbeidet er utført av Ajjaykummar S Naagley, som har hatt ansvaret for nettsidene våre i hele selskapets historie. Og hos oss er det Olav Bjørnebekk som har holdt i trådene.