Nyheter

20/05/2020
Medieomtale av evalueringen av Students at Risk
i2e sin evaluering av Students at Risk omtalt i flere medier.
19/05/2020
Vil du jobbe hos oss?

[19.05.2020] ideas2evidence er i vekst og søker en ny medarbeider med kvantitativ orientering til

30/04/2020
i2e har evaluert Students at Risk-ordningen

[30.04.2020] Evalueringen anbefaler at ordningen blir videreført, men nominasjons- og seleksjonsprosessen bør forbedres.

20/04/2020
i2e har evaluert Frivillig arbeid mot fattigdom

[20.04.2020] Målene nås, men det er forbedringspotensial i tilskuddets utforming og forvaltning.

31/03/2020
Hva vet vi om mangfold i kulturlivet?

[31.03.2020] i2e har kartlagt kunnskap om inkludering av innvandrere i kulturlivet. 

27/03/2020
i2e har evaluert regjeringens Panorama-strategi

[27.03.2020] Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet.

16/03/2020
Sluttrapport om Jobbsjansen – Rom for kvalitet

[16.03.2020] Ideas2evidence har levert sluttrapporten i en omfattende evaluering av Jobbsjansen. Oppdraget er gjennomført for IMDi i perioden 2017–2019.

12/03/2020
Ny evaluering av inkluderingstiltak i idrett

[12.03.2020] ideas2evidence har fått i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag for Kulturdepartementet. 

03/03/2020
Er du vår nye administrasjonsansvarlige?

[03.03.2020] ideas2evidence vokser og har behov for å øke den administrative kapasiteten i selskapet.

03/03/2020
ideas2evidence skal evaluere NORPART

[03.03.2020] Ideas2evidence skal evaluere NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, på oppdrag fra Diku.