Nyheter

15/01/2020
Ny medarbeider ved Oslokontoret

[15.01.2020] Karianne Åsheim er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 8. januar 2020.

14/01/2020
Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[14.01.2020] Bedre innhold, økt deltakelse og bedre kompetanse i Aktivitetsskolen i Drammen. 

02/01/2020
Evaluering av Students at Risk-programmet

[02.01.2020] ideas2evidence skal evaluere Students at Risk-programmet på oppdrag fra Diku

13/12/2019
Kartlegging for Innovasjon Norge

[13.12.2019] Ideas2evidence skal bistå Innovasjon Norge i deres arbeid med ny strategi for internasjonaliseringsarbeid. 

02/12/2019
Oppdrag for Norges Bank

[02.12.2019] Norges Bank gir ideas2evidence i oppdrag å  gjennomføre en undersøkelse om kostnader med innenlands betalingsformidling.

02/12/2019
Integrering i kulturlivet

[02.12.2019] ideas2evidence skal kartlegge kunnskap om mangfold og inkludering i norsk kunst- og kulturliv på oppdrag fra Kulturrådet.

08/11/2019
Kvantitativ rapport om modulstrukturert forberedende voksenopplæring

[08.11.2019] Andre delrapport i evalueringen av forsøk med modulstrukturert forberedende voksenopplæring er nå levert.

04/11/2019
Ny undersøkelse om kulturbruk blant studenter

[04.11.2019] I2e skal gjennomføre en spørreundersøkelse om kulturbruk blant studenter i Bergen.

24/10/2019
Notat om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

[24.10.2019] Første publikasjon i følgeevaluering av forsøk for voksne i yrkesfag. 

08/10/2019
Ny individrapportering om Jobbsjansen

[08.10.2019] Ideas2evidence har utarbeidet en rapport om resultatene til Jobbsjansen i 2017 og 2018.