Nyheter

02/07/2019
Vi fornyer organisasjonen

[02.07.2019] Vi vokser både i Bergen og Oslo og gjør endringer i organisasjonen.

26/06/2019
Vi har levert ny rapport for Diku om VET-mobilitet

[26.06.2019] Rapporten omhandler erfaringer og utbytte av VET-mobilitet i fag- og yrkesopplæringen.

14/06/2019
Ny medarbeider ved Bergenskontoret

[14.06.2019] Hanna Jones er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt hovedkontor i Bergen fra 11. juni 2019.

14/06/2019
I2e evaluerer regjeringens Panorama-strategi

[14.06.2019] Nytt oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

16/05/2019
Ny medarbeider ved Oslokontoret

[16.05.2019] Synne Granum Sætrang er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 1. mai 2019.

25/04/2019
Kommunal organisering

[25.04.2019] ideas2evidence i samarbeid med UiB og Norce skal gjennomføre den neste undersøkelsen om kommunal organisering på oppdrag for KMD.

24/04/2019
Ny undersøkelse for Kompetanse Norge

[24.04.2019] I2e skal gjennomføre et oppdrag som skal gi kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere.

21/03/2019
Ny undersøkelse for Diku

[21.03.2019] I2e skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse om elev- og ansattutveksling på yrkesfag.

20/03/2019
Ny medarbeider ved Bergenskontoret

[20.03.2019] Amund Eikrem er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt kontor i Bergen.

11/03/2019
Jobbsjansen styrker deltakernes muligheter

[11.03.2019] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).