Nyheter

17/01/2019
Kandidatundersøkelsen 2018

[17.01.2019] ideas2evidence har på oppdrag for Sammen Råd & Karriere gjennomført Kandidatundersøkselen 2018. 

01/11/2018
Jobb i ideas2evidence

[01.11.2018] Ideas2evidence har økende oppdragsmengde og ønsker å ansette nye medarbeidere i Bergen og Oslo.        

01/11/2018
Rapport om modulstrukturert voksenopplæring

[01.11.2018] Første delrapport i evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring er nå levert.

01/11/2018
Oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet

[01.11.2018] AVdir har gitt i2e i oppdrag å evaluere tilskuddsordning til frivillige organisasjoner.

30/10/2018
Nytt oppdrag for UiT

[30.10.2018] Universitetet i Tromsø har gitt I2e i oppdrag å gjennomføre sine neste kandidatundersøkelser.

23/10/2018
Evaluering av forsøk for NAV Tiltak Oslo

[23.10.18] ideas2evidence har evaluert et kvalifiseringstiltak for minoritetsspråklige kvinner.

22/10/2018
Ny rapport for IMDi

[22.10.2018] I2e har på oppdrag fra IMDi vurdert Kommuneundersøkelsens formål, innhold, metoder og hvordan resultatene brukes.

22/10/2018
Ny medarbeider

[22.10.2018] Mari Rage Bråstein er ny ansatt i ideas2evidence og vil jobbe ved vårt Oslo-kontor.

21/09/2018
Evalueringsprisen 2018

[21.09.2018] Evaluerings-prisen 2018 gikk til rapport om statens boligsosiale virkemidler utarbeidet av Vista analyse i samarbeid med ideas2evidence.

19/09/2018
Resultatindikatorer for Erasmus+

[19.09.2018] i2e er engasjert som ekspert i et prosjekt for utvikling av resultatindikatorer for Erasmus+.