Nyheter

19/09/2018
Ny rammeavtale med Diku

[19.09.2018] Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) inngår ny rammeavtale med i2e.

03/09/2018
Ny rapport om Nettkino-forsøket

[03.09.2018] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av Nettkino-forsøket.

28/06/2018
Brukerundersøkelse blant utvekslingselever

[28.06.2018] ideas2evidence skal på oppdrag fra SIU gjennomføre en brukerundersøkelse blant utvekslingselever. 

07/06/2018
Nytt oppdrag for Petroleumstilsynet

[05.06.2018] ideas2evidence skal utvikle og gjennomføre brukerundersøkelse på oppdrag fra Petroleumstilsynet. 

28/05/2018
Nytt oppdrag for IMDi

[28.05.2018] ideas2evidence skal foreta en ekstern gjennomgang av IMDis kommuneundersøkelse. 

13/04/2018
Nytt oppdrag: Kandidat-undersøkelsen 2018

[13.04.2018] ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen 2018.

13/04/2018
Jobbsjansen gir resultater – nye rapporter ute nå

[13.04.2018] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

09/04/2018
Ny rapport for KMD

[10.04.2017] i2e's evaluering av gjennomføringen av valgene i 2017 offentliggjøres i dag.

27/02/2018
Rapport om frivillighet på integreringsfeltet

[27.02.2018] i2e og Vista Analyse har evaluert seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi.

22/02/2018
Nytt internettpanel undersøker politikernes holdninger

[22.02.18] Ideas2evidence har fått i oppdrag fra DIGSSCORE/Universitetet i Bergen å bygge opp og administrere "Representantpanelet".