Nyheter

12/02/2018
Evaluering av Nordområde-programmet

[12.02.18] På oppdrag for SIU har ideas2evidence gjennomført en evaluering av Nordområdeprogrammet.

30/11/2017
Ny rapport for KS

[04.01.2018] Rapport om storbyenes tjenestekjøp offentliggjøres i dag.

16/11/2017
Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[16.11.2017] Første delevalueringen av pilotprosjektet «Aktivitetsskolen i Drammen» er nå levert. 

02/11/2017
Kartlegging av rammevilkår for kommunale fosterhjem

[02.11.2017] ideas2evidence og Vista Analyse skal kartlegge rammevilkårene for kommunale fosterhjem, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

26/10/2017
Ny rapport om studentflyt og frafall

[26.10.2017] i2e har utarbeidet en rapport om studentflyt og sektorfrafall fra høyere utdanning i Norge for UiB.

17/10/2017
Evaluering av modulbasert voksenopplæring i gang!

[12.10.17] Prosjektgruppa hadde sitt lanseringsmøte torsdag. 

10/10/2017
Nye studentassistenter

i2e har nettopp engasjert fem nye studenter på deltidskontrakt.

10/10/2017
Underveisevaluering av Fjell 2020

[10.10.2017] i2e, Vista Analyse og Norconsult har underveisevaluert områdesatsingen Fjell 2020 for Drammen kommune. 

12/09/2017
Evaluering av valget

[12.09.2017] i2e skal evaluere gjennomføringen av valget 2017 for KMD.

05/09/2017
Nytt oppdrag for Udir

[05.09.2017] i2e skal utarbeide utstyrsrapporter for ni utdanningsprogram i videregående opplæring.