Nyheter

04/09/2017
Vi styrker vårt Oslo-kontor

[04.09.2017] Lisa Knatterud Wold er ny ansatt i ideas2evidence.

29/08/2017
Nytt omfattende oppdrag for KD

[29.08.2017] I2e skal evaluere forsøk med modulbasert voksenopplæring på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

29/08/2017
Evaluering av Jobbsjansen

[29.08.2017] i2e skal gjennomføre nytt omfattende evalueringsoppdrag for Imdi.

15/08/2017
Evaluering av utdanningssamarbeid

[15.08.17] i2e skal evaluere SIUs nordområdeprogram. 

26/06/2017
Ny rapport om Students at Risk

[26.06.2017] i2e og SIU har evaluert Students at Risk-ordningen.

26/06/2017
ideas2evidence 10 år

[26.06.2017] ideas2evidence feirer sitt 10 års-jubileum i 2017. 

16/05/2017
Norsk i Groruddalen

[16.05.2017] i2e skal vurdere det samlede norskopplæringstilbudet i Groruddalen. 

28/04/2017
Ny medarbeider ved vårt Oslo-kontor

[28.04.2017] Hilde Lerfaldet er ansatt som seniorutreder i i2e fra 2. mai.

27/04/2017
Frivillighet på integreringsfeltet

[27.04.2017] i2e skal evaluere seks tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for IMDi.

05/04/2017
Bukvalitet i Hardanger

[05.04.2017] ideas2evidence skal utarbeide ein rapport om «Bukvalitet i Hardanger».