Nyheter

27/03/2017
Vi har styrket vårt team i Bergen

[27.03.2017] Olav Laug Bjørnebekk er ny ansatt hos i2e.

24/03/2017
Underveisevaluering av Fjell 2020

[24.03.2017] Ideas2evidence skal sammen med Vista Analyse og Norconsult underveisevaluere områdesatsingen Fjell 2020 på oppdrag for Drammen kommune. 

03/03/2017
Students at Risk

[03.03.2017] i2e skal bidra i evaluering av ordning som gir studentaktivister fra utviklingsland mulighet til å videreføre sine studier i Norge.

03/03/2017
Oppdrag for Kongsberg kommune

[03.03.2017] i2e skal utrede ny enhet som skal "selge" Kongsberg.

22/02/2017
Evaluering av skolesatsing

[22.02.2017] i2e og Vista Analyse har fått i oppdrag å evaluere aktivitetsskolen i Drammen.

21/02/2017
Jobbsjansen

[21.02.2017] I2e skal utarbeide årsrapport for Jobbsjansen på oppdrag fra Imdi.

07/02/2017
Studentflyt og frafall i høyere utdanning

[08.02.2017] På oppdrag fra Universitetet i Bergen skal i2e analysere studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge.

18/01/2017
Pilotprosjekt nettkino

[18.01.2017] ideas2evidence skal følge et pilotprosjekt som skal teste ut en ny norsk nettkinoløsning. 

03/01/2017
Klarspråk i kommunesektoren

[24.11.2016] KS har engasjert i2e og NTB Arkitekst til å utvikle verktøykasse for klarspråkarbeid.

02/01/2017
Nye 4 år med Norsk medborgerpanel

[03.01.2017] i2e er tildelt ny kontrakt for drift, vedlikehold og utvikling av Norsk medborgerpanel.