Brukerundersøkelse blant utvekslingselever

[28.06.2018] ideas2evidence skal på oppdrag fra SIU gjennomføre en brukerundersøkelse blant utvekslingselever. 

Brukerundersøkelsen vil bestå av en underveis- og etterundersøkelse rettet mot henholdsvis nåværende og tidligere norske utvekslingselever i Vg2.

Undersøkelsene skal samle kunnskap om i hvilken grad organisasjonen og samarbeidsprogrammet oppfyller godkjenningsvilkårene, samt av elevenes opplevde utbytte, faglig, sosialt og kulturelt, og betydningen av utenlandsoppholdet for videre utdanning og arbeid.

ideas2evidence er ansvarlig for utvikling/kvalitetsikring av spørreskjema, datainnsamling, dataanalyse og utarbeidelse av rapport. Rapporten skal leveres i 2019.