Evaluering av Erasmus+

[20.10.2016] i2e skal evaluere Erasmus+ på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og SiU.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

EU-kommisjonen har tatt initiativet til en underveisevaluering av Erasmus+ og har i den forbindelse pålagt alle de 33 programlandene å utarbeide egne nasjonale rapporter som skal inngå i dette evalueringsarbeidet. Arbeidet med den norske rapporten skal utføres av ideas2evidence innenfor rammeavtalen med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).