Evaluering av forsøk for NAV Tiltak Oslo

[23.10.18] ideas2evidence har evaluert et kvalifiseringstiltak for minoritetsspråklige kvinner.

I perioden august 2017 - august 2018 har det i regi av NAV Tiltak Oslo blitt gjennomført et forsøk som kombinerer arbeidstrening, yrkesrettet kvalifisering og språkopplæring for minoritetsspråklige kvinner. Målgruppen har vært kvinner i introduksjonsprogrammet som har lite arbeidserfaring, lav formell kompetanse og svake norskferdigheter. Forsøket ble gjennomført av en sosial entreprenør, men er formelt sett organisert som en anskaffelse der NAV Tiltak Oslo er oppdragsgiver. Tilbudet har hovedsakelig vært rettet mot deltakere i introduksjonsprogrammet ved ett av Oslos NAV-kontor.

ideas2evidence har gjennomført en begrenset evaluering av forsøket ved hjelp av intervjuer med deltakere og samarbeidspartene i forsøket. Evalueringen resulterte i et internt notat.