Jobbsjansen

[21.02.2017] I2e skal utarbeide årsrapport for Jobbsjansen på oppdrag fra Imdi.

Imdi har gitt ideas2evidence oppgaven med å utarbeide årsrapporten for Jobbsjanse-ordningen 2016. Jobbsjansen er en statlig tilskuddsordning til kommuner og fylkeskommuner som forvaltes av IMDi. Ordningen har som overordnet mål å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidslivet. Jobbsjansen retter seg mot alle innvandrere i alderen 18 til 55 år som ikke har tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering og ikke omfattes av eksisterende ordninger.

For å få et bilde av hvordan tilskuddene under Jobbsjansen anvendes og hvilke resultater som oppnås, blir det hvert år utarbeidet en årsrapport. De enkelte prosjektene som mottar tilskudd er pålagt å levere årlige rapporter til IMDi, både på prosjektnivå og deltagernivå, og det er dette innrapporteringsmaterialet som er utgangspunktet for årsrapportene. I 2016 omfatter ordningen 55 Jobbsjanse-prosjekt med rundt 1.600 deltagere.

Årsrapporten skal ha følgende innhold:

  • beskrivelser av viktige kjennetegn ved prosjektene og deltagerne
  • beskrivelse av måloppnåelse, totalt og for ulike grupper av deltagere
  • analyser av årsaker til variasjoner i måloppnåelse

Rapporten vil etter planen foreligge i slutten av april.