Jobbsjansen gir resultater – nye rapporter ute nå

[13.04.2018] ideas2evidence gjennomfører for tiden en følgeevaluering av Jobbsjansen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Som et ledd i evalueringen, er nå to rapporter tilgjengelige.

Formålet med evalueringen er å vurdere hvordan Jobbsjansen, som tilskuddsordning og kvalifiseringsprogram, er egnet for å få innvandrere i arbeid og utdanning. Evalueringen varer fram til og med 2019. Ideas2evidence har så langt oppsummert allerede foreliggende kunnskap om ordningen fra oppstarten i 2005 og fram til og med 2016. Kunnskapsoppsummeringen viser at resultatene i Jobbsjansen har variert betydelig over tid. De siste årene har imidlertid prosjektene hatt god måloppnåelse: i perioden 2013 til 2016 gikk mellom 55 og 68 prosent av deltakerne over til arbeid eller utdanning ved avsluttet program.

Se forskning.no sin omtale av oppsummeringen her: 

https://forskning.no/innvandring-arbeid-kjonn-og-samfunn-skole-og-utdanning/2018/04/flere-innvandrerkvinner-i-jobb

Last ned kunnskapsoppsummeringen her:

«Flere i arbeid med Jobbsjansen: En kunnskapsoppsummering av Jobbsjansen i perioden 2005-2016»

I tillegg har vi utarbeidet en rapport som gir en kortfattet status for profilen til og implementering av nye prosjekter i 2017. Dette året ble målgruppene, innholdet og målsettingene for ordningen endret.

Last ned delrapporten om de nye prosjektene:

«En ny kurs for Jobbsjansen: Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017-2019. Første delrapport»