Nytt oppdrag for UiT

[30.10.2018] Universitetet i Tromsø har gitt I2e i oppdrag å gjennomføre sine neste kandidatundersøkelser.

UiT Norges arktiske universitet har gjennomført undersøkelser blant sine uteksaminerte kandidater i 2010, 2012, 2015 og 2017. Dette er undersøkelser som både omhandler kandidatenes møte med arbeidslivet og deres vurderinger av studienes relevans for de jobbene de går inn i.

Vi er glad for at UiT har gitt i2e i oppdrag å gjennomføre de to neste kandidatundersøkelsene i 2019 og 2021. Vi har erfaring fra tilsvarende oppdrag for de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen i 2016 og 2018 og har utarbeid flere rapporter og analyser basert på data fra kandidatundersøkelser.

Prsojektet vil bli ledet av Asle Høgestøl.