Klarspråk i kommunesektoren

[24.11.2016] KS har engasjert i2e og NTB Arkitekst til å utvikle verktøykasse for klarspråkarbeid.

KS har tatt initiativet til et omfattende program for klart språk i kommunesektoren. Et av virkemidlene i dette programmet er en verktøykasse bestående av ulike metoder og framgangsmåter som kommunene og fylkeskommunene kan benytte i sitt eget klarspråkarbeid.

Verktøykassen skal for det første bestå av ulike metoder for å involvere innbyggerne i arbeidet med å forenkle språket i kommunenes kommunikasjon med sine brukere. For det andre skal det utvikles metoder som kan benyttes til å måle effektene av dette arbeidet.

Verktøykassen skal utvikles av ideas2evidence i samarbeid med NTB Arkitekst som er den største leverandøren av klarspråktjenester til offentlig sektor i Norge. ideas2evidence har tidligere utviklet en metodesamling for måling av effekter av klarspråktiltak i statlig sektor.

Verktøykassen skal være klar sommeren 2017 og det vil bli arrangert ulike opplæringstiltak i løpet av høsten for å få så mange som mulig til å ta metodene i bruk.

Bildet under er tatt på prosjektets oppstartsmøte i Oslo 5.1.2017. Foran fra venstre: Vidar Lynghammar, Inger Nordhagen og Malin Dahle. Bak fra venstre: Karolina Netland, Camilla Frölich, Jostein Ryssevik og Heidi Bunæs Eklund. Foto: NTB Scanpix/Heiko Junge.