Kunst- og kultursektoren i Kvam

[01.08.2016] ideas2evidence skal analysere den samfunnsmessige betydningen av kultursektoren i Kvam herad. 

Oppdraget innbærer en kartlegging av sektoren sitt omfang, ringvirkninger og betydning for samfunns- og næringsutvikling i kommunen. 

Prosjektets rammer tillater ikke en ringvirkningsstudie i tradisjonell forstand. Studien vil derfor først og fremst være en kvalitativ beskrivelse og drøfting av Kvams kultursektor, kombinert med relevant statistikk og dokumentgjennomgang, blant annet av tidligere ringvirkningsstudier av kultursektoren i Hordaland.