Norsk i Groruddalen

[16.05.2017] i2e skal vurdere det samlede norskopplæringstilbudet i Groruddalen. 

Oppdraget er gitt av NAV Oslo, på vegne av Delprogram for sysselsetting i Groruddalssatsingen, og omfatter en kartlegging av de ulike norskopplæringstilbudene som finnes i Groruddalen. Den samlede vurderingen av tilbudene skal danne et grunnlag for framtidig utforming av norskopplæringstilbud innen delprogrammet for sysselsetting. Som en del av vurderingen skal oppdraget også ta hensyn til kommende endringer som kan påvirke tilbudene.

Oppdraget skal gjennomføres i perioden mai-september, og ledes av Hilde Lerfaldet.