Ny medarbeider ved Oslokontoret

[15.01.2020] Karianne Åsheim er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 8. januar 2020.

Karianne har nylig avlagt master i organisasjon og ledelse. I avhandlingen skrev hun om barnehagesektoren med fokus på kvalitet innenfor de ulike eierformene i sektoren. Hun har de siste 15 årene jobbet hos Fylkesmannen, og hennes kjerneområder er integrering, barnehage og opplæring.


Vi ønsker Karianne velkommen til ideas2evidence!