Ny medarbeider ved vårt Oslo-kontor

[28.04.2017] Hilde Lerfaldet er ansatt som seniorutreder i i2e fra 2. mai.

Hilde har Mastergrad i sosialantropologi og kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet hvor hun blant annet var prosjektleder for departementets arbeid med stortingsmeldingen: Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring. Hun har tidligere erfaring fra Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet og fra Rambøll Management.

Hildes spesialkompetanse er først og fremst på feltene integreringspolitikk, kompetansepolitikk og utdanning. Dette er innenfor ideas2evidence sine kjernerneområder og vi er glad og stolt over å ha fått Hilde med på laget. Hilde vil jobbe ved vårt Oslo-kontor som fra nå av vil ha to faste medarbeidere.