Ny rammeavtale med Diku

[19.09.2018] Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) inngår ny rammeavtale med i2e.

Rammeavtalen omfatter gjennomføring av ulike utrednings- og analyseoppdrag for å fremme kunnskapsgrunnlaget innenfor direktoratet sitt arbeidsfelt; internasjonalisering i hele utdanningsløpet, fra barnehage til universitet, og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Den nye rammeavtalen gir oss muligheter til å utvide aktiviten og bygge enda sterkere sektorkompetanse innenfor ett av våre kjerneområder, utdanningsfeltet. 

ideas2evidence har fram til nå hatt en tilsvarende rammeavtale med Dikus forløper Siu, og har i løpet av de siste årene gjennomført en rekke utrednings- og evalueringoppdrag under denne avtalen.

Kontaktperson for rammeavtalen ved ideas2evidence er Inger Nordhagen.