Ny rapport

[15.02.2011] Rapport om arbeidsmarkedet for kandidater fra UiB lansert i dag.

ideas2evidence lanserer i dag en fersk undersøkelse av arbeidsmarkedet for uteksaminerte kandidater fra Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen kartlegger samfunnets fremtidige utdannings- og kompetansebehov og UiB-utdanningenes relevans og synlighet i arbeidsmarkedet. Rapporten bygger på et bredt empirisk materiale. I tillegg til egne surveydata blant bedrifter og UiB-ansatte er det benyttet data fra Karrieresenterets og NIFUs kandidatundersøkelser samt offentlig statistikk. Det er også gjennomført intervju både med relevante arbeidsgivere innen offentlig og privat sektor og med uteksaminerte kandidater fra UiB.

Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Universitetet i Bergen i perioden august 2010 – februar 2011.

Last ned rapport

Nyhetsoppslag om rapporten:

Regjeringen.no

www.uib.no/aktuelt/nyheter/2011/02/fremtidens-kompetanse

nyheter.uib.no/

www.studenttorget.no/index.php

studvest.no/nyhet/traff-med-blindeskudd