Ny rapport for IMDi

[22.10.2018] I2e har på oppdrag fra IMDi vurdert Kommuneundersøkelsens formål, innhold, metoder og hvordan resultatene brukes.

IMDi har i perioden 2014-2017 gjennomført en årlig undersøkelse blant kommuner og bydeler i Oslo om deres arbeid med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere, og om erfaringer med og oppfatninger av IMDi som samarbeidspartner.

Formålet med oppdraget har vært å få en ekstern vurdering av de utfordringer og forbedringspunkter IMDi selv har identifisert, og undersøke om det er andre forbedringspunkter i undersøkelsen. Oppdraget er gjennomført i perioden mai til oktober 2018, og baserer seg på deskstudier og intervjuer.