Ny rapport om Nettkino-forsøket

[03.09.2018] ideas2evidence har gjennomført en evaluering av Nettkino-forsøket.

Målet med Nettkino-prosjektet har vært å gjøre norsk kvalitetsfilm lettere tilgjengelig for publikum på en måte som er økonomisk bærekraftig for filmskaperne og uten å svekke kinoenes unike posisjon som premierearena.

Studien bygger på intervjuer med representanter fra ulike deler av bransjen, spørreundersøkelser til befolkningen, Nettkino-brukerne og kinosjefene og på detaljerte distribusjons- og salgstall for aktuelle filmer fra Nettkino og Filmweb.

Rapporten kan lastes ned her.