Nye 4 år med Norsk medborgerpanel

[03.01.2017] i2e er tildelt ny kontrakt for drift, vedlikehold og utvikling av Norsk medborgerpanel.

Norsk medborgerpanel er et forskningsrettet spørreundersøkelsespanel som benyttes til innsamling av data om det norske folks holdninger til politikk og samfunn. Panelet, som er en del av Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) ved Universitetet i Bergen, skal til enhver tid utgjøre et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år på minimum 6.000 personer og rekrutteres via tilfeldig uttrekk fra Det sentrale folkeregisteret.

Panelet skal fra våren 2017 benyttes til gjennomføring av tre faste undersøkelser per år i tillegg til en eller flere mindre «fast-track»-undersøkelser. Undersøkelsene skal gjennomføres over internett og kunne besvares på PC, nettbrett og mobil.

ideas2evidence har vært ekstern leverandør for Norsk medborgerpanel siden arbeidet med panelet startet opp våren 2014. Vi har i denne perioden hatt ansvaret for to rekrutteringsrunder og syv faste undersøkelser, i tillegg til tre mindre undersøkelser i forbindelse med lokalvalgene i 2015.

Vi er glad og stolt over å kunne fortsette samarbeidet med Norsk medborgerpanel i fire nye år.