Nytt internettpanel undersøker politikernes holdninger

[22.02.18] Ideas2evidence har fått i oppdrag fra DIGSSCORE/Universitetet i Bergen å bygge opp og administrere "Representantpanelet".

Representantpanelet er en internettbasert undersøkelse hvor norske folkevalgte representanter fra alle politiske nivåer inviteres til å delta. Det er planlagt å følge representantene over tid med én undersøkelse i året, de neste fire årene. Første undersøkelse gjennomføres i mars 2018.

For mer informasjon om Representantpanelet, klikk her: http://www.uib.no/representant

Prosjektteamet består av Øivind Skjervheim (prosjektleder), Asle Høgestøl og Olav Bjørnebekk.