Nytt oppdrag for Petroleumstilsynet

[05.06.2018] ideas2evidence skal utvikle og gjennomføre brukerundersøkelse på oppdrag fra Petroleumstilsynet. 

Petroleumstilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumssektoren. Petroleumstilsynet har gitt ideas2evidence i oppdrag å gjennomføre nettbaserte brukerundersøkelser rettet mot operatørselskap eller rederier med rapportert revisjon fra tilsynet i tidsrommet 1.6.2018 – 15.10.2018. 

Ved siden av gjennomføringen av undersøkelsen vil ideas2evidence i samarbeid med tilsynet utvikle innholdet i brukerundersøkelsen, rapportere funn fra undersøkelsen, evaluere bruken av brukerundersøkelser generelt, samt ta ansvar for langtidslagring av data. Et viktig prinsipp for resultatrapporteringen vil være å sikre anonymitet overfor Petroleumstilsynet hos selskapene som svarer på undersøkelsen.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Torstein Nesheim ved Senter for samfunns- og næringslivsforskning (SNF). 

Oppdraget avsluttes innen november 2018.